Garage Beverwijk 0251 74 56 37

Autobedrijf Rapid

Garage Haarlem 023 540 00 84

Rapid Haarlem is vanaf 22 december gesloten en staan vrijdag 4 januari weer voor uw klaar. Wij wensen u fijne feestdagen.

Garage Rapid, gevestigd aan Prinses Beatrixplein 22 2033 WH Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.garagerapid.nl Prinses Beatrixplein 22 2033 WH Haarlem 023-5400084
Of te bereiken via het contactformulier.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Garage Rapid verwerkt alleen persoonsgegevens via het contactformulier, de bandenofferte module, APK herinnerings module en de KOSTDAT offerte module.
De gegevens in het contactformulier worden niet opgeslagen in een database.
De gegevens in de bandenoffertemodule worden tijdelijk opgeslagen indien uw een afspraak maakt ivm de prijsgarantie.
De gegevens in de APK herinneringsmodule worden bewaard om uw jaarlijks optijd te waarschuwingen voor uw APK, deze kunt u altijd wijzigen.
De gegevens in de KOSTDAT module worden gebruikt om uw een scherpe offerte te maken en zullen met de leverancier worden gedeeld indien uw een afspraak maakt, zodat zij direct de onderdelen kunnen leveren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Garage Rapid verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Garage Rapid volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Garage Rapid neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Garage Rapid bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Garage Rapid verstrekt niet aan derden zonder uw toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Garage Rapid gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Garage Rapid gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, namelijk door google die een analytische cookie plaatst die de bezoekersaantallen bijhouden. Er is geen toestemming vereist voor analytische cookies met geen of geringe gevolgen voor de privacy van uw websitebezoekers. U verwerkt met dit soort "onschuldige" analytische cookies nog steeds persoonsgegevens, maar de verwerking is dan mogelijk met een beroep op de grondslag van de noodzaak ter behartiging van uw gerechtvaardigd belang (artikel 8, onder f, van de Wbp). Dit houdt in dat u ook op grond van de Wbp geen toestemming voor deze verwerking van persoonsgegevens hoeft te vragen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Garage Rapid en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Garage Rapid wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Garage Rapid neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ons contactformulier. Garage Rapid heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.


Openingstijden

Maandag / Vrijdag:
9:00 - 18:00 uur
Zaterdag:
10:00 - 13:00 uur
Kom langs zonder afspraak!
2016 | garagerapid.nl | Privacyverklaring | beheer